O nama

Cilj udruge

Cilj Udruge je da potiče Županijske uprave za ceste na unapređenje zajedničkih strukovnih interesa s naglaskom na povećanje standarda održavanja i zaštite, te poboljšanja kvalitete građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Suradnja s nadležnim Ministarstvom; suradnja s drugim organizacijama, udrugama i pravnim osobama, koje imaju zajedničke interese s Udrugom ili su zainteresirane za suradnju s njom; organiziranje aktivnosti radi okupljanja stručnjaka koji rade na planiranju, izgradnji, održavanju i zaštiti cesta, kao i druge korisnike i suradnike, te pravne subjekte, koji svojim radom pridonose zaštiti, osuvremenjivanju i sigurnosti tih objekata; poticanje aktivnosti radi unapređenja stručno-znanstvenih spoznaja, znanja i promidžbi vezanih uz tehničko-tehnološke zadaće planiranja izgradnje rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta; poticanje svojih članica da se aktivno zalažu za kvalitetnije planiranje održavanja, građenja i rekonstrukcije cesta; rad na stručnom osposobljavanju svojih članova i popularizaciji stručnih rasprava, seminara, savjetovanja i drugih oblika educiranja; suradnja s drugim istovrsnim ili sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge; ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama; obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

 

Udruga - ŽUC

GALERIJA

PARTNERI

Partner udruge