O nama

Županijske i lokalne ceste u RH

Županijske i lokalne ceste čine najveću mrežu javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Duljina županijskih cesta iznosi 9.413,88 kilometara, duljina lokalnih cesta iznosi 8.794,14 kilometara, što ukupno čini najveću mrežu javnih cesta u Republici Hrvatskoj u duljini od 18.208,02 kilometra, (Odluka o razvrstavanju javnih cesta NN 17/20).
Županijske uprave za ceste osnovane su 1997./98. godine, a jedini osnivači su Županije.
U Republici Hrvatskoj osnovano je 20 Županijskih uprava za ceste koje provode djelatnost građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na teritorijalnom području pojedine županije.

Županijske uprave za ceste u Republici Hrvatskoj

Bjelovarsko-bilogorske županije

J. Jelačića 2, 43000 Bjelovar

Brodsko-posavske županije

I. G. Kovačića 58, 35000 Slavonski Brod

Dubrovačko-neretvanske županije

V. Nazora 8, 20000 Dubrovnik

Istarske županije

M. B. Rašana 2/4, 52000 Pazin

Koprivničko-križevačke županije

I. Z. Dijankovečkoga 3, 48260 Križevci

Krapinsko-zagorske županije

J. Leskovara 40/1, 49218 Pregrada

Međimurske županije

Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

Osječko-baranjske županije

Vijenac I. Meštrovića 14e, 31000 Osijek

Požeško-slavonske županije

M. Gupca 6, 34000 Požega

Primorsko-goranske županije

N. Tesle 9/X, 51000 Rijeka

Sisačko-moslovačke županije

A. Cuvaja 16, 44000 Sisak

Split

R. Boškovića 22, 21000 Split

Virovitičko-podravske županije

M. Gupca 53, 33000 Virovitica

Vukovarsko-srijemske županije

J. Kozarca 10, 32100 Vinkovci

Zadarske županije

Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23000 Zadar

Karlovačke županije

Barilović, Belajske Poljice Poslovni park Karlovac 1/a47250 Duga Resa

Zagrebačke županije

Remetinečka cesta 3, 10020 Zagreb

Ličko-senjske županije

Smiljanska 41, 53000 Gospić

Šibensko-kninske županije

V. Škorpika 27, 22000 Šibenik

Varaždinske županije

Gajeva 4, 42000 Varaždin