* * *

Plan nabave

Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske nema u planu nabavu roba,radova i usluga procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna u 2020. godini.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabaveza radove, robu i usluge: Preuzmi OVDJE